Verslag ouderraad 29 maart 2022

Rob Sleurs/ juni 9, 2022

OUDERRAAD 29 maart 2022

Aanwezig:

Ouders: Joris, Saartje, Miek, Thomas, Annika, Sabine

School: juf Ariane, juf Annemie, juf An, juf Cindy, meester Kristof

Afwezig/verontschuldigd:

Raf, Jenna, Lieselot, Katrien, Christophe, Wim, Sara, Hannah, Birgit, Kathleen, Caroline, Brit, Lies P, Lies H, Petra, Marianne, Dennis, Marlies, Roel, Jasmine

AGENDA

1. Mededelingen directie

a. Update musical: voorbereidingen zijn volop aan de gang

i. Algemene communicatie zal aanstaande donderdag 1 april gebeuren

ii. Data en uren: 13 mei (13u30 en 19u) en 14 mei (18u30). De voorstelling zou een tweetal uur duren. Kleuters zouden vooral aan het begin van de voorstelling optreden. Ouders kunnen hun kleuter eventueel bij de pauze meenemen.

iii. Locatie: Roosenberg

1. Vaccinatiemateriaal zal in de loges worden gestockeerd, waardoor er voor de kinderen maar 1 loge beschikbaar zal zijn

2. Achteraan zal een tent worden gezet (van de scouts)

b. Volgend jaar is een Sintvoorstelling geboekt via de organisatie ‘levende muziek’ (muziek/toneel). De doelgroep zijn kinderen van de kleuterschool tem 3de leerjaar, prijs zal 5 euro per kind bedragen. De vraag vanuit de school is of de ouderraad hier wil tussenkomen in de kosten. Dit zou in de plaats komen van de andere financiele bijdrage die de ouderraad normaal levert voor culturele voorstellingen.

c. Nieuwe busstrook is gebruikt voor vertrek van de sneeuwklassen. Gebruik van bussen van de grote parking is niet haalbaar.

d. Momenteel zijn er een 60-tal Oekrainers in Haasrode. Er is een eerste kindje uit Oekraïne gestart op school (kleuterklas). Ook in Blanden op school zijn al kinderen gestart. De ouderraad geeft aan dat zij wil bijdragen wanneer zou blijken dat ouders het moeilijk hebben met het dragen van de kosten voor school / schooluitstappen ea. Pas vanaf 6 kinderen in de lagere school kan de school extra uren aanvragen.

e. Speeltoestel kleuters: verwachte kost 10-15.000 euro.

f. Sneeuwklassen zijn goed verlopen. De locatie was goed, maar lijkt niet voor herhaling vatbaar (afstand met de bus naar de skipiste was ver).

2. Update financiën

a. Er zijn geen nieuwe uitgaven geweest.

b. Rekening is gebruikt voor de chocoladeverkoop van de sportklassen.

c. De rekening zou ook worden gebruikt voor de ticketverkoop van de musical.

d. Inkomsten van de pizzaslag zullen integraal naar het speeltuig gaan (geschat op 2000 à 3000 euro).

e. Verwachte uitgaven: springkasteel op het eind van het schooljaar.

3. Werkgroepen:

a. Pizzasprong: 6/5 (pizza’s en 2 lasagnes)

i. Pop-up wijnbar ter plaatse bij afhalen. De wijnen zijn aangekocht via D’Hulst en worden tijdens de ouderraad geproefd. Er wordt een korting aangeboden (hoeveelheidskorting en ook 5% in ruil voor reclame). Wijnen zullen vermoedelijk worden aangeboden aan 4 euro per glas, 15 euro per fles.

ii. Afhalen vrijdag 6 mei tussen 15u30 en 18u

iii. Integrale opbrengst gaat naar speeltuig voor de kleuters

iv. Webshop van de sneeuwklassen zal worden gebruikt (ten laatste op 22 april)

v. Er zal onvoldoende mogelijkheid zijn om de pizza’s te koelen, dus worden pizza’s zo laat mogelijk geleverd (tegen 14u).

vi. Vrijwilligers / helpende handen voor de avond zelf zullen zeker nodig zijn (minstens 7-8 personen). Warme oproep aan ouders om zich aan te bieden om te komen helpen.

b. Ouderfuif – Vlaamse kermis:

i. Avond is samen met Werchter, angst voor weinig opkomst

ii. Deugniet is niet vrij de avond zelf

iii. Idee werd verschoven naar een kinderfuif ipv een ouderfuif

iv. We zouden dus de ouderfuif eerder volgend jaar organiseren

c. Helpende handen musical; er zal een werklijst obv de noden worden samengesteld, waarna een oproep aan ouders/ouderraad zal worden gedaan.

4. Varia:

a. Aanmeldingssysteem voor instappertjes: tem eind maart aanmeldingen mogelijk. Momenteel 13 instappertjes ingeschreven (voor 48 instappertjes). Er zijn ook veel rondleidingen geweest voor geïnteresseerde ouders. Streefdoel richting de derde kleuterklas is 2 klassen van minimum 18 kinderen (om 2 FTE leerkrachten te kunnen aanstellen).

b. De laatste 2 weken was er 2x geen bus voor de zwemles door een miscommunicatie.

c. Questi: het is voor ouders niet altijd duidelijk welke communicatie ‘algemeen’ is gericht of een specifieke doelgroep heeft. Dit heeft soms te maken met welke leerkrachten mee in cc staan.

5. Tour de table

a. Frequente facturen voor kleine betalingen zijn soms een punt van ergernis.

b. Tractaties voor verjaardagen, ergernis omtrent de vele verpakkingen en de lat die hoog wordt gelegd.

c. De aanwezigen hopen dat er bij een volgende vergadering toch een iets talrijkere opkomst is vanuit de leden van de ouderraad.

d. Meester Kristof is genomineerd voor boekenmeester van het jaar na nominaties door ouders van de school en de ouderraad.

6. Volgende vergadering is gepland op 19 mei om 20 uur.

a. Voorstel om verloren voorwerpen die niet worden opgehaald aan Oekraine te schenken. Voorstel om een nieuw moment voor de verloren voorwerpen te plannen samen met de pizzaslag.

Share this Post