Klas 1KA – De muizenklas

Omwille van GDPR maatregelen worden foto’s van klasactiviteiten via Questi naar de ouders gestuurd!