Ouderraad 25/11/2021

Marc Merckx/ december 13, 2021

Aanwezig:

 • Leerkrachten: juf Cindy, juf Annemie, juf Ariane, juf Ann
 • Ouders: Thomas, Eva, Katleen, Joris, Katrien, Miek, Lies P., Lieslot, Jenna, Sabine, Hannah, An, Saartje, Dennis, Birgit, Charlotte
 • Verontschuldigd – afwezig: Annika, Brit, Christophe, Raf, meester Kristof, Lies H., Marianne, Petra, Wim, Sara, Marlies, Caroline, Jasmine

Agenda

 1. Update Directie
  1. De werken aan de parking zijn gestart, maar veel mensen hebben de signalisatie niet opgemerkt en zijn toch in de verkeerde richting gereden zowel ’s morgens als ‘s avonds. Duur van de werken verwacht op twee weken.
  1. Input voor circulatieplan na de vorige ouderraad is bij juf Cindy beland.
  1. Huiswerk bevraging aan de ouders. Alle aanwezig ouders krijgen tijdens de vergadering een link waarop ze hun input kunnen doorgeven. Juf Cindy en het team gaan hiermee aan de slag.
 • Musical 13-14 mei
  • Alle kinderen van de school zullen op 1 of andere manier deelnemen
  • Er wordt hulp aan ouders gevraagd:
   • Vrijdag bij doorloop – generale repetitie
   • Bij het maken van kapsels – make-up. Suggestie vanuit de ouderraad om  misschien een bredere oproep ook te doen buiten de ouderraad naar geinteresseerden. Misschien ook best plaatsen van een oproep via facebook.
   • Het bemannen van een toog kan zeker door de ouderraad worden uitgevoerd.
   • Juf Cindy vraagt een werkgroepje met een kernfiguur als aanspreekpunt, zij kunnen dan ook deelenemen aan de vergaderingen: Lies P. en Saartje stellen zich hiervoor kandidaat.
   • Planning:
    •  generale repetitie en eerste voorstelling vrijdagnamiddag voor grootouders en senioren van de gemeente
    • 3 voorstellingen: vrijdagnamiddag – avond en zaterdagnamiddag
 • Update financiën
  • Status: totaal in kas 5074,13 euro
   • zichtrekening: 1213,74 euro
   • spaarrekening: 2940,84 euro
   • kleingeld: 919,55 euro
  • Uitgaven werkjaar 2021-2022:
   • Dag van de leerkracht 89,5 euro
   • Inkomsten inschrijvingen Halloweenfuif: 578 euro
   • Nog te storten:
    • Schoolfruit (110 kleuters – 215 lagere school = 325 euro (wacht op rekeningnummer)
    • 5 euro per leerling per jaar voor oa culturele activeiten of sportdag
    • Ouderraad zou ook sponsoren bij de aankoop van nieuwe speeltuigen voor de speelplaats van de kleuters. Er wordt een 10.000 euro aankoopprijs verwacht, wordt niet volledig door de ouderraad gedragen (vermoedelijk 1/3 van het totale bedrag). Nog geen exact bedrag gekend.
  • Musical: school probeert subsidiering vast te krijgen (juf Bea). Zo mogelijk kan ook worden gekeken of er ondersteuning vanuit de ouderraad nodig is.
 •  Schoolraad september
  • Jasmine is afwezig op deze vergadering van de ouderraad, Joris is niet kunnen gaan.
  • Juf Cindy was aanwezig:
   • Pedagogische studiedagen en verlofdagen zijn doorgegeven.
   • Klastelling is doorgegeven: 6 kleuterklassen – 11 lagere school.
   • Indexatie prijzen warme maaltijden – nieuwe leverancier wordt goed geëvalueerd.
   • Camera’s kant Milsestraat personeelsingang zijn reeds geplaatst (nog niet in werking), er komt er nog één aan de sporthal, plaatsing van de 3de is nog niet duidelijk. Protocollen moeten hieraan nog worden aangepast
   • Schepen van onderwijs doet oproep aan ouders en leerkrachten voor het oprichten van een stemacademie binnen gemeente Oud-Heverlee. Dit zou vallen onder een buitenschools aanbod, vermoedelijk in de bibliotheek van Haasrode. Dit bestaat reeds in Leuven, maar zou dus ook in Oud-Heverlee mogen worden gestart.
 • Werkgroepen
  • Halloweenfuif
   • Voorbereidingen lopen goed
   • Werkgroep maakt zich zorgen of de fuif kan doorgaan gezien de stijgende coronacijfers
    • Ouders vragen zich af of het nog verantwoord is om de fuif te laten doorgaan.
    • Er wordt gesuggereerd om een deel buiten te organiseren, maar het Covid safe gegeven wordt dan praktisch moeilijker.
    • Het is sowieso een Covid Safe event, verwacht wordt dat het overlegcomité het aantal mensen gaat reduceren naar 50 personen.
    • Er zijn momenteel enorm veel kinderen ziek.
    • Het aanvoelen van de ouders en ook de school is dat het laten doorgaan niet verantwoord is zodat we beslissen om de fuif te annuleren. Alternatief wordt een trick or treat. Er wordt de ouders de mogelijkheid geboden om het inschrijvingsgeld dat reeds werd gestort te schenken als sponsoring voor de speeltuigen op de speelplaats. Werkgroep zal communiceren naar de ouders.
 • Kerstmarkt
  • Eerste brainstorm is gebeurd
  • Openstaande vragen worden nog aan juf Cindy doorgegeven
  • Aanvraag gemeente nog niet in orde, materiaal is gereserveerd.
  • In totaal 9-tal kraampjes
 • Speelplaatsverfraaiing
  • Nieuwe papa in het team
  • Nog geen concrete acties ondernomen
 • Ouderfuif
  • Gezien nog geen zekerheid over evolutie coronacijfers, voorlopig niets concreet.
  • Vermoedelijk eerder tweede helft van het jaar.
 • Koffiemomentjes
  • Eva is ziek geweest, Annika is nu ziek.
  • Vermoedelijk dus eerste sessie na de kerstvakantie
 • Sensibilisering luizen
  • Bedoeling was na een vakantie via de leerkrachten terugkoppeling om dan info via een QR-code te verspreiden.
  • Luizenmaand, elke week mail met praktische tips.
  • Bedoeling is om het probleem actueel te blijven houden bij de ouders om mensen alert te houden.
  • Suggestie om plastieken zakken aan de kapstokken te hangen, dit wordt al gedaan.
 • Varia
  • Verloren voorwerpen: kan nu niet bij de Halloweenfuif, opnemen bij de kerstmarkt.
   • Donderdagnamiddag zullen enkele ouders sorteren op school om 14u30 MET mondmasker (Birgit, Jenna, Lies P, Hannah, Eva)
  • Fruitkalender: vraag wordt gesteld of deze van dit jaar of van vorig jaar is.
 • Volgende vergadering:
  • 9 december
  • Eva kan niet aanwezig zijn, Thomas maakt dan het verslag
Share this Post