OUDERRAAD 29 OKTOBER 2020

Marc Merckx/ januari 14, 2021

Algemene update directie

Ter info: We starten de ouderraad elke keer door het woord te geven aan de directie voor updates van hun kant. Belangrijke topics kunnen ook apart besproken worden hieronder, maar dit geeft hun de mogelijkheid bepaalde topics naar voor te brengen.

 • Klasfotograaf is langs geweest (login voor onlinebestelling komt na de vakantie).
 • Tekenfund actie: Kinderen maken een tekening op school en de ouders kunnen deze nadien via een website (https://www.tekenfund.be) vrijblijvend op bepaalde artikelen (mokken, placemats, wenskaarten, etc.) laten drukken. De opbrengst gaat naar de speelplaatsverfraaiing en de uitbouw van de schoolbib.
 • Leerlingaantallen
  • 107 kleuters gestart, 7 instappers na vakantie
  • 252 kinderen lagere school

Update schoolraad

Ter info: De schoolraad heeft een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de scholen en bevordert overleg en samenwerking tussen deze 3 gemeentescholen. In de schoolraad zetelen de verkozen vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap (telkens van de 3 gemeentescholen). De directeurs van de scholen, alsook de schepen van onderwijs wonen de vergaderingen van de schoolraad van rechtswege bij met raadgevende stem. We vergaderen 3x per jaar.

 • De schoolraad werd bijgewoond door Jasmine, Thomas en Anika (de laatste twee ter vervanging van Marianne).
 • Er werd een overzicht gegeven van de investeringen van de gemeente, waarbij het duidelijk is dat de gemeente serieus heeft geïnvesteerd in IT-materiaal zoals tablets en digitale borden. Gezien het leerlingenaantal (groter dan de andere scholen in de gemeente) ontvangt onze school hier terecht een groot stuk van.
 • Het verslag van de schoolraad werd nog niet ontvangen.

COVID19

 • Onze school is iets strenger gestart als strikt gezien nodig, waardoor er op dit moment relatief weinig wijzigingen nodig zijn. De directie geeft ook aan dat er een goede samenwerking is met het CLB.
 • Kleuterschool (in quarantaine):
  • Mobiele wasbakken zouden nuttig zijn (zie infra)
  • Oproep 1: Onze school werd gecontacteerd door opvang initiatieven buiten Haasrode, die gevraagd werden om kleuters uit onze school op te vangen tijdens de vakantie. Dit kan niet aangezien de quarantaine pas afloopt op 6 november (officiële quarantaine tot 2 november maar ‘extra waakzaamheid’ tot 6 november). Voor sommige mensen is het uiteraard niet gemakkelijk om de kinderen zelf op te vangen, maar iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om het heropenen van de school niet in gevaar te brengen.
 • Lagere school
  • Momenteel een groot aantal zieken. De school doet er alles aan om te vermijden dat de zieke kinderen een achterstand opgelopen. Zo werd er donderdag namiddag druk gebeld via Teams men kinderen en krijgen de zieke kinderen taken om thuis te doen (indien de ziekte het toelaat).
  • We zien momenteel niet dat er kinderen (uit schrik) thuis worden gehouden.
 • Zwemmen kan niet meer door gaan en mogelijks komen er ook andere beperkingen voor schoolsport. Juf Goedele zal in dat geval creatieve oplossingen bedenken.
 • Toekomst:
  • Oproep 2: Om de herstart na de verlengde herfstvakantie zo goed mogelijk voor te bereiden, vraagt de directie hen ook tijdens de vakantie op de hoogte te houden van eventuele besmettingen/ziektes.
  • Alles ligt klaar om een mogelijke lockdown op te vangen op een gelijkaardige manier als vorige keer (teams).

Update werkgroepjes

Ter info: Een belangrijke taak van de ouderraad bestaat erin om activiteiten op te zetten die de school rechtstreeks of financieel kunnen ondersteunen. Daarnaast streven we er bij deze activiteiten ook naar om enerzijds de ouderraad en anderzijds alle ouders van de school dichter bij elkaar en de school te brengen.

 • Mobiliteit
  • Team: Jasmine, Wim, Caroline (niet aanwezig) en Thomas + Directie
  • Op dinsdag 29 september kwam de werkgroep mobiliteit voor de eerste maal samen.
  • Samenvatting vergadering werkgroep
   • Uren school: Het afzetten en ophalen op andere uren werd besproken, aangezien dit door sommige ouders ervaren wordt als een extra belasting. De achtergrond werd toegelicht: Aangezien de duur van een lesblok vastligt (ook omwille van godsdienst en sportleerkrachten) is dit de enige manier om de speeltijden apart te houden (wat in code oranje zoizo verpllicht zou zijn).
   • Afhalen kinderen: Het voorstel om kinderen op de speelplaats op te laten halen, eventueel via een eenrichting lus, werd besproken en nadien door de directie voorgelegd aan de preventieadviseur. Momenteel kan dit niet (gezien het huidige aantal besmettingen), maar wordt mogelijks in de toekomst herbekeken.
   • Oproep 3: Om het verkeer in de Verheydenstraat ’s morgens te verminderen, wordt er gevraagd om ook te parkeren aan de kerk of in de wijk (achterkant bibliotheek) of oudere kinderen daar af te zetten.
   • Videofoon: Kinderen die na 8u45 staan voor een gesloten poort (na de aanslagen is het verplicht om de poorten te sluiten). Aangezien niet alle kinderen een gsm hebben is dit een probleem. De school had in het verleden al naar een videofoon gevraagd en deze vraag is ondertussen herhaald en ze zijn hieraan bezig. Thomas stuurt reminder naar de gemeente, met Cindy in cc.
  • Extra opmerkingen tijdens de ouderraad
   • Oproep 4: Wanneer de kinderen van de lagere school voor 8u15 aankomen zorgt dit voor een samenscholing aan de poort. Dit is niet goed voor het contact tussen deze kinderen, maar zorgt ook dat (jongere) kinderen niet veilig naar de opvang kunnen worden gebracht. Oproep om de kinderen niet voor 8u15 naar school te laten komen (tenzij ze naar de opvang gaan).
   • Afzetten van de kleuters is onveilig aangezien er aan de poort van de kleuters geen zebrapad is en er nog auto’s parkeren. De vraag naar een zebrapad zal worden doorgegeven via het mobiliteitstraject.
   • Er wordt gekeken naar de huur van tenten om ook bij slechter weer buiten te kunnen spelen en om te wachten op ouders. De prijs van huur is echter hoog (10-tal tenten x 10 maand x €150 … ). Eventueel kan de ouderraad enkele tenten aankopen die ook voor andere activiteiten kunnen worden gebruikt (maar duurzame tenten die veilig verankerd kunnen worden). Prijs hiervan wordt bekeken.
  • Volgende stappen
   • Caroline en Eva worden aan dit groepje toegevoegd
   • Thomas neemt tegen eind november contact op met Cindy over nieuwe datum (Cindy zal mogelijks niet deelnemen)
 • Hazenspooktocht – 7 november 2020
  • Team: Kathleen, Marianne, Sabine, Annika, Britt en Gert
  • Tijdens het eerste weekend van de herfstvakantie vindt normaal de Halloween party plaats. Gezien de huidige pandemie, werd een Hazenspooktocht gepland, die ook moest worden afgeblazen.
  • Alternatieve fotozoektocht: Er werd een route uitgestippeld (met hopelijk veel versierde huizen) langs dewelke de kinderen verkleed een fotozoektocht kunnen doen. Nadien kunnen ze de oplossingen (adressen) via email doorsturen naar de ouderraad.
  • Snoepgoed (dat reeds werd aangekocht) zal na de vakantie aan alle kinderen worden meegegeven om hen te feliciteren met de zoektocht (afzonderlijke pakketjes met briefje van de ouderraad).
 • Kerst – 18 december 2020
  • Team: Britt, Marlies, Katrien, Saartje, Lies, Joris & Thomas
  • Normaal wordt de laatste vrijdag voor de kerstvakantie een kerstmarkt georganiseerd op de speelplaats van 15u30 tot 18u. Dit jaar kan dit niet doorgaan, maar een alternatief werd nog niet gevonden.
 • Paashazensprong
  • Normaal is er op paasmaandag een wandeling door het dorp met aansluitend een brunch in de eetzaal.
  • Team komt binnenkort samen, activiteit zal moeten zijn aangepast aan de epidemiologische situatie op dat moment.
 • Pizzaslag
  • Team: Sabine & Jasmine. Joris & Eva versterken dit team (dank jullie!)
  • Datum dient nog te worden bepaald (rekening houdende met kaas- & wijn van het sneeuwklassen comité op 27 februari), waarschijnlijk april/mei.
  • Leverancier van vorige keer zal worden gebruikt en de website van de spaghettislag (sneeuwklassen comité) kan eventueel gebruikt worden.
  • Zal afhangen van de epidemiologische situatie, want in code oranje of rood ris dit mogelijk niet toegelaten.
 • Speelplaatsverfraaiing:
  • Team: Wim, Raf & Thomas
  • Mobiele wasbakken
   • Voorlopig ontwerp werd besproken (zie foto, maar met wielen)
 • Kost geschat op €500-600 euro
  • Gert kan lassen, Thomas contacteert hem om te kijken of we het ontwerp nog willen aanpassen. Joris heeft nog multiplex.
  • Andere verfraaiing staat on hold (focus op wasbakken), maar de spoelen voor keukentjes zijn er nog. Extra ouders zeker welkom!
  • Opbrengst tekenfund (zie hoger) gaat ook naar speelplaatsverfraaiing, wordt georganiseerd door school
 • Kriebelteam
  • Team: Petra, Britt, Kathleen & Gerd Extra ouders nodig
  • Corona proof?

Update financiën

Ter info: Sabine (verantwoordelijke financiën) geeft een overzicht van de financiële situatie, alsook de inkomsten en uitgaven sinds de laatste ouderraad. Mogelijkse nieuwe uitgaven worden besproken en (mogelijks) goedgekeurd.

Varia

Ter info: Iedereen van de ouderraad wordt gevraagd om variapuntjes door te geven. Indien deze belangrijk zijn kan dit uiteraard tot een apart agenda punt leiden.

 • Verloren voorwerpen
  • Er liggen heel veel (natte) kleren, doosjes enz. op school.
  • Er wordt een werkgroepje opgericht dat de school zal helpen om deze voorwerpen terug te bezorgen via een tentoonstelling (of er wordt gewerkt met foto’s van de dingen).
  • Team: Annika, Sabine, Jenna & Caroline
  • Voorlopige datum: 20ste november
 • GDPR
  • Risico dat ouders hier aanstoot aan nemen (om school in een slecht daglicht te stellen). Jenna kan hierbij helpen en de school gaf aan hier zeker over in gesprek te willen gaan met Jenna.
 • Communicatie
  • Communicatie instapklasjes wordt eventueel offline opgevolgd
  • Toegang Microsoft Teams (bij sommige mensen is dit niet actief), vraag aan directie om dot met IT op te volgen
  • Vraag naar consequent gebruik van de communicatiekanalen (soms questi, soms email, foto’s op teams)
 • Hoe kunnen ouders elkaar ideetjes doorgeven over hoe we onze kinderen (zeker kleuters) kunnen bezig houden tijdens een mogelijke lockdown? Eén idee was om leuke ideetjes via de facebook pagina van de ouderraad (of questi?) te verspreiden. Leuke foto’s mogen worden doorgestuurd naar de facebook pagina?
 • Volgende vergadering op donderdag 10 december 2020
Share this Post