OUDERRAAD 10 DECEMBER 2020

Marc Merckx/ januari 14, 2021

Aanwezigen

 • Leerkrachten/directie: Cindy, Inge, Arianne, Hilde & Kristof
 • Ouders: Annika, Caroline, Katrien, Lies, Kathleen, Eva, Britt, Joris, Raf & Thomas

Algemene update directie

Ter info: We starten de ouderraad elke keer door het woord te geven aan de directie voor updates van hun kant. Belangrijke topics kunnen ook apart besproken worden hieronder, maar dit geeft hun de mogelijkheid bepaalde topics naar voor te brengen.

 • Goede opbrengst tekenfund actie. De opbrengst gaat naar de speelplaatsverfraaiing en de uitbouw van de schoolbib.

COVID19

 • Onderbrekingen van het jaar en de leerplannen: De verminderde lestijd (onder meer door de extra week herfstvakantie) heeft tot op heden geen een impact op het behalen van leerplannen. Op basis van bepaalde tools bepalen de leerkrachten wat cruciaal is in de leerplannen en daar wordt de nadruk op gelegd. “Een wagen met minder opties rijdt even goed.” 😊 Daarnaast zijn er ook veel minder uitstappen geweest (en geen zwemmen), waardoor er ook meer lestijd is. Er werd wel overgestapt van het kerstrapport naar een winterrapport om de druk op de kinderen niet teveel op te voeren.
 • Afzetten van de kinderen:
  • Veiligheid A. Verheydenstraat: Onze vragen en suggesties (onder meer voor een extra zebrapad) werden doorgegeven aan de gemeente en er zijn reeds metingen gebeurd. Dit wordt verder onderzocht door de gemeente. De ouderraad (Britt) zal eens polsen binnen enkele weken of hier vooruitgang in is.
  • Voorschoolse opvang kleuters: Er is geen extra personeel om de opvang op twee locaties te voorzien, dus de opvang voor de kleuters blijft in de lagere school. Ouders appreciëren wel dat de poort reeds om 8u20 open gaat (in plaats van 8u30). Negatieve uitlatingen ten opzichte van het personeel van de opvang kan uiteraard niet!
  • Aankomst lagere school: Enerzijds komt een deel van de kinderen al voor 8u15 aan zonder enige controle. Normaal dienen deze allemaal in de (betalende) opvang te worden ingeschreven.  Er wordt gevraagd niet te vroeg aan te komen, ook aangezien de (kleinere) kinderen dan niet veilig kunnen worden afgezet in de opvang. Anderzijds komen er ook meer en meer kinderen laattijdig aan (na 8u45). Aangezien die dan nog hun handen moeten wassen, uitpakken etc., missen ze het ochtendritueel. Ook hier wordt de ouders gevraagd dit te vermijden.

Update werkgroepjes

Ter info: Een belangrijke taak van de ouderraad bestaat erin om activiteiten op te zetten die de school rechtstreeks of financieel kunnen ondersteunen. Daarnaast streven we er bij deze activiteiten ook naar om enerzijds de ouderraad en anderzijds alle ouders van de school dichter bij elkaar en de school te brengen.

 • Mobiliteit
  • Team:
   • Jasmine, Wim, Caroline en Thomas + Directie
   • Nieuwe leden: Britt, Raf en Eva
  • Een nieuwe Teams/Zoom meeting wordt vastgelegd.
  • Het team zal bespreken of (fiets)rijen een optie zijn.
  • De gemeente is bezig om de meldingen die gekomen zijn over onveiligheid te verwerken (zie hoger). Er is een nieuw zebrapad aan de Blandenstraat (Proefproject).
 • Kerst – 18 december 2020
  • Team: Britt, Marlies, Katrien, Saartje, Lies & Joris
  • Als alternatief voor de kerstmarkt worden kerstboxen verkocht. Er zijn nog 5 boxen beschikbaar. De reservaties worden morgen afgesloten.
  • To do:
   • Ophalen gebeurt vrijdag 18 tussen 3 en 6u, er worden nog mensen gezocht tussen 5 en 6u.
   • Lies haalt nog extra vlammetjes op bij Katrien voor de mensen die dit toch niet hadden gekregen.
   • Joris maakt QR code.
   • Kerstkaartjes worden voorzien door de school (jongsten tekenen en ouderen schrijven) en dinsdag mee gegeven naar Lies.
   • Boxen worden volgende week gemaakt.
  • Opbrengst gaat voorlopig gewoon naar de ouderraad (niet veel winst), maar we hebben wel de sociale bakker en lokale handelaars gebruikt.
 • Verloren voorwerpen: nog hulp nodig vrijdag 11/12
  • Morgen wordt heel de dag regen voorspeld, dus er wordt voorgesteld om het een week uit te stellen. Daardoor kunnen de verloren voorwerpen ook langer kunnen blijven liggen.
  • Alles is gesorteerd per leeftijd (kledij) en soort (doosjes). 2-tal tafels nodig voor kleuters en 3-4 voor lagere school. Britt vraagt voor 5 (4 extra) tenten en een kar plooitafels. Juf Kayla heeft een sleutel. Cindy voorziet alcogel.
 • Pizzaslag
  • Team: Sabine, Jasmine, Eva & Joris
  • Datum dient nog te worden bepaald (rekening houdende met kaas- & wijn van het sneeuwklassen comité op 27 februari), waarschijnlijk april/mei.
  • Zal afhangen van de epidemiologische situatie, want in code oranje of rood ris dit mogelijk niet toegelaten.
  • Misschien best al eens contact opnemen met leverancier, aangezien die het vorige keer zeer druk had.
 • Paashazensprong
  • Team: Britt, Caroline, Anika, kathleen Lien & Raf
  • Hazenspooktocht was heel geslaagd, eventueel zou er weer zoiets georganiseerd kunnen worden (tuinen versierd met haasjes?).
 • Speelplaatsverfraaiing:
  • Team: Wim, Raf & Thomas
  • Mobiele wasbakken werden op school afgeleverd.
   • Lagere school in gebruik, maar deze week niet gebruikt wegens vrieskou (Er werden spuitbussen met lauw water gebruikt).
   • In de kleuterschool wordt de wasbak geïnstalleerd bij de klas van juf Hilde met een vaste leiding.
 • Kriebelteam
  • Team: Petra, Britt, Kathleen & Gerd Extra ouders nodig
  • Corona proof?

Update financiën

Ter info: Sabine (verantwoordelijke financiën) geeft een overzicht van de financiële situatie, alsook de inkomsten en uitgaven sinds de laatste ouderraad. Mogelijkse nieuwe uitgaven worden besproken en (mogelijks) goedgekeurd.

Sabine was niet aanwezig, update wordt tijdens volgende ouderraad gegeven. Thomas neemt contact op voor de afrekening van de wasbakken.

Varia

Ter info: Iedereen van de ouderraad wordt gevraagd om variapuntjes door te geven. Indien deze belangrijk zijn kan dit uiteraard tot een apart agenda punt leiden.

 • Data ouderraad 2e semester
  • Donderdag 28 januari.
  • Dinsdag 9 maart
  • Donderdag 6 mei
 • Reclame via Questi (Voor Bar Play & Yoga), terwijl gratis fluo vestjes met reclame niet mogen. Directie legt uit hoe de beslissing werd genomen.
 • Naschoolse opvang kleuterschool: Bezorgdheid van ouders dat de kleuterjuffen veel afstand moeten doen om de kindjes naar de grijze poort te brengen. Ouders mogen echter van het draaiboek niet op de speelplaats komen, dus hier is geen eenvoudige oplossing voor.
 • Speelgoedinzamelactie: Eva hoort bij Kirikoe en eventueel mama’s depot (ook voor mensen van onze gemeente).
 • Schoolzwemmen: Bezorgdheid van ouders dat dit wordt opgestart. De protocollen worden nauwgezet opgevolgd (max aantal kinderen per zwembad) en dus zou het risico beperkt moeten worden.
 • Sinterklaas: De houding van de school ten opzichte van zwarte piet (en bepaalde liedjes) werd besproken en verduidelijkt.
Share this Post