Verslag ouderraad 23 oktober 2019

Ouderraad/ december 6, 2019

Aanwezigen: Katleen, Gert, Tanja, Marianne, meester Kristof, juf Sandy, juf Carine, Katrien, Juf Cindy, Britt, Saartje, Jasmine.

 1. Mededelingen van de directie
  1. Voor leerlingen die volgend schooljaar op onze school willen instappen geldt een nieuw aanmeldingssysteem.
    Alle scholen van Oud–Heverlee zijn toegelaten op het elektronisch inschrijfsysteem van Leuven. Inschrijven kan dus enkel nog digitaal.
   Er zal moeten worden aangemeld voor al de geboortejaren en leerjaren.

Weging/selectie voor inschrijving: 70% op basis van voorkeur en 30% op basis van afstand tot de school. In de toekomst zal worden bekeken of deze weging moet/ kan gewijzigd worden indien nodig.

Capaciteitsbepaling 2019-2020: 324 leerlingen op lagere school en 175 kleuters

20 december: volgt een nieuwe capaciteitsbepaling

7-21 januari: inschrijvingen van voorrangsgroepen; broer/zus of kind van personeel

18 februari: toewijzing voorrangscategorieën (broers/zussen, kinderen personeel)

28 februari: nieuwe capaciteitsbepaling

2-31 maart: broers/zussen of kinderen personeel kunnen inschrijven. Ook indicatorleerlingen (kinderen met schooltoelage, laaggeschoolde ouders, …)

30 april: kenbaar maken van de resultaten aan de ouders

4-26 mei: effectieve inschrijving van aangemelde kinderen op school

28 mei publicatie van vrije plaatsen

Vanaf 29/5 vrije inschrijvingen

 • Warme maaltijden

De kwaliteit voldoet nog steeds niet aan de verwachtingen (wel beter dan in omliggende scholen omdat personeel van de school de maaltijden zelf opwarmt) De kruiding is ook al beter dan in het verleden maar er wordt te veel met sauzen gewerkt (saus maakt het opwarmen van de gerechten eenvoudiger). Bekijken of maaltijden voor leerlingen van de middelbare school of bedrijven (zoals Imec) niet beter in de smaak zouden vallen?!

Nieuwe uitbesteding want contract met huidige leverancier verloopt op het einde van dit schooljaar.

 • GBS Blanden komt op onze school turnen op dinsdag, woensdag en donderdag aangezien momenteel wordt gewerkt aan hun turnzaal (OC Blanden). Kinderen turnen afwisselend binnen en buiten (waarschijnlijk tot aan hetkk erstverlof)
  • Nieuw speeltoestel voor de lagere school werd uitgekozen en zal rond de paasvakantie worden geplaatst. Met extra centen, ontvangen van Schepen van Onderwijs in naam van “De Mooimakers”, zullen er nieuwe speelplaatstekeningen worden aangebracht. Er zal ook een nieuwe oproep naar ouders gedaan worden om de speelplaats van lagere school en kleuterschool verder te verfraaien.
 • Schoolraad
  • Vonk telt 917 leerlingen
  • Subsidies voor GBS Blanden: ontharding van speelplaats, grond van opgekochte huis zal worden verfraaid zodat zowel leerlingen van school als ook buurtbewoners hier terecht kunnen (speelplek, ontmoetingsplek)
  • Voorontwerp voor speel- en recreatiezone aan woon- en zorgcentrum de Kouter krijgt vorm. 20 november vindt een info- en overlegavond plaats op gemeentehuis
  • Afspraak jaarlijkse indexering van 2% van de prijzen voor schoolmaaltijden en opvang
  • Nieuwe uitbesteding voor busvervoer en T-shirts van scholen (einde contract)
  • Kleuterschool van Haasrode kreeg een nieuwe gasketel, lift zal in november worden hersteld
  • Nog geen overeenkomst met eigenares van huis in de Verbindingsstraat waardoor oprit naar de grote parking van de sporthal nog steeds niet kan worden heraangelegd. Gemeente hoopt deze inrit te kunnen verbreden zodat auto’s en fietsers via gescheiden wegen de parking kunnen bereiken
  • Installatie van 3 nieuwe digitale schoolborden in Haasrode
  • “Huis van het kind” wil een infoavond voor ouders organiseren. Thema: opvoeding van uw kind in de digitale wereld/media. (Davy Nijs). Hoe kunnen ouders hun kinderen begeleiden op internet, welk impact heeft de media op de kinderen. Spijtig dat deze infoavond enkel voor de ouders bedoeld is. Juf Cindy merkt wel meteen op dat dit thema ook is opgenomen in het leerprogramma van verschillende graden in onze lagere school. De school werkt regelmatig rond dit thema (ter preventie) en niet enkel wanneer een incident zich voordoet.
  • Minder meldingen van vandalisme op school (buiten de schooluren)
 • Kriebelteam

Na de herfstvakantie zal het kriebelteam terug langskomen op de hele school. Voor deze eerste controle zijn voldoende vrijwilligers gevonden. Maar het team is nog steeds op zoek naar meer helpende handen! Dit initiatief kan niet blijven bestaan als er niet meer vrijwilligers worden gevonden! Kunnen we ook grootouders bereiken die een dagje willen komen helpen, samen een dagje komen “kriebelen” met een kopje koffie en een koekje.

Dus dringende oproep naar extra helpende handen; mailen mag naar ouderraad@dehazensprong.be

 • Halloween

Organisatie verloopt vlot.

Nieuw dit jaar: fotobooth

Poging om plastiek te weren

Zoeken naar helpende handen verloopt niet vlot

Inschrijven gebeurt liefst vooraf (2€), oproep naar bakkers (wie brengt cake mee?)

 • Kerstmarkt

Werkteam heeft al 1 maal vergaderd.

Poll op de facebookpagina: welk goed doel kiezen we dit jaar voor de warmste week?

Idee van de kerstmarkt blijft dezelfde: gezellig samenzijn (aanvraag voor vuurkorf), kraampje met eigen creaties, drankstand, 4de leerjaar met croques, stand met volksspelen, koekenbak.

Betere afspraken maken ivm met opstelling van de kraampjes: liefst markt buiten, welke opstelling bij slecht weer, kunnen we dit jaar ook de refter gebruiken, …

 • Financiën

Kleuterschool heeft nog recht op een schenking uit de kas van de ouderraad. Kleuterschool wil graag buitenkeuken. Kan een werkgroep zelf eentje ontwerpen en uitwerken?

 • Varia
  • “1 mile a day”. School doet hier niet aan mee, kan moeilijk aan elk initiatief deelnemen. Er is wel “dansen op de speelplaats” op vrijdag. Ook biedt de school de sportsnacks aan voor de leerlingen van de lagere school. Weinig respons hierop omdat sportsnacks pas worden aangeboden wanneer andere hobby’s buiten de school al zijn gestart. Kan sportsnacks voor de kleuterschool worden hervat? Kleuters hebben minder hobby’s/verplichtingen buiten de schooluren.
  • “Vredeslicht”: Met dit initiatief wil een Oostenrijkse journaliste aandacht hebben voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor vele goede doelen. Vanuit Oostenrijk vertrekt een vlammetje (een danklichtje) en zal op zondag 15 december Boutersem bereiken. De gemeente Oud-Heverlee wil dit vredeslicht in Boutersem ophalen en verder laten doorgaan in de verschillende basisscholen van de gemeente. Deze scholen moeten een idee uitwerken om dit vredeslicht nadien verder te verspreiden, dit liefst over de verschillende generaties heen. Onze school zal het vredeslicht, samen met een gepaste boodschap, verder verspreiden via de verkoop van dit vredeslicht “stormkaarsen” op de kerstmarkt.
  • Onze school zoekt nog steeds een toezichthouder om op donderdag tussen 12u-13u het team bij te staan.
  • Oud-Heverlee streeft naar de titel van “zorgzame” gemeente en wil daarom de mening van alle inwoners (dus ook van de kinderen). Hoe kan de gemeente de zorg in de gemeente verbeteren? OCMW verzamelt deze ideeën en hoopt op nieuwe initiatieven. Kunnen de kinderen op school (tijdens vak “levensbeschouwing”) ook hun idee van zorgzame gemeente bespreken en doorgeven?
Share this Post