Medeling 8/19-20

Marc Merckx/ november 26, 2019

Welkom

We mochten na de herfstvakantie 6 instappers in de klas van juf Ige verwelkomen op onze school. Ook stapte er een nieuwe kleuter in de klas van juf Ann in. Een nieuwe leerling in de klas van 4A mochten we ook verwelkomen. We hopen dat iedereen zich snel zullen thuis voelen op onze school!

Halloweenparty

Graag wil ik in naam van al de kinderen een grote DANKJEWEL richten aan de ouderraad en de vele helpende handen die van de Halloweenparty een MEGA LEUKE PARTY hebben gemaakt! Het was weer een groot succes!

Flitsactie

De wintercampagne van het Octopusplan start na de herfstvakantie op dinsdag 12 november en loopt tot aan de krokusvakantie. 

De kerndoelstelling van FLITS is ouders en kinderen stimuleren om ook in de winter te voet of met de fiets naar school te gaan, met extra aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid

Ook wij doen mee met de flitsactie!

Kriebelteam/ hercontroles

Om de verdere verspreiding van luizen te voorkomen, willen we vragen om even tijd te maken voor het controleren op en behandelen van luizen. Het is zeer belangrijk dat indien je reeds een behandeling deed tegen luizen, je toch nog blijft controleren en een eventuele nabehandeling doet.

Meer info vind je via deze link:
https://www.vrijclb.be/thema/luizen

Ben je geïnteresseerd om deel uit te maken van het kriebelteam? Stuur dan vlug mailtje naar kriebelteam@dehazensprong.be

Nieuwjaarsbrieven

Langzaam maar zeker komt het einde van het kalenderjaar eraan. De periode waarin families bij elkaar gezellig samenkomen en er tijd wordt gemaakt voor een nieuwjaarsbrief. De kinderen ontvingen een uitnodiging om aan te geven hoeveel nieuwjaarsbrieven jullie wensen. Gelieve deze ook per kind in te vullen, het helpt de leerkrachten zo om een overzicht te krijgen.

Noteer alvast in jullie agenda: 20 december 2019! A

Die dag zal er een megagezellige kerstmarkt worden georganiseerd in GBS De Hazensprong.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Share this Post