Mededeling 2/19-20

Marc Merckx/ september 3, 2019

2 september 2019

Beste ouders,

Onder een stralende zon mochten we vanmorgen 367 kinderen in de Hazensprong verwelkomen. Hier en daar was er een traantje…maar dat ging vlug voorbij. Er waren ook heel wat nieuwe gezichtjes …welkom allemaal ! Wij wensen iedereen een super leuk schooljaar toe, vol met nieuwe uitdagingen!

Aantal leerlingen

Vanmorgen startten er 252 lagere schoolkinderen en 115 kleuters in GBS De Hazensprong.

Inschrijvingen

Zoals velen van jullie wellicht lazen in het gemeentelijk infoblad, werd er besloten om het inschrijvingsbeleid voor al de scholen van Oud-Heverlee te wijzigen.

Dit betekent dat zowel de vrije scholen als de gemeentelijke scholen vanaf nu zullen inschrijven via een elektronisch aanmeldingssysteem.

De gemeenteraad van Oud-Heverlee besliste in zitting van 24 juni 2019 dat inschrijvingen voor alle basisscholen van Oud-Heverlee voor het schooljaar 2020-2021 en voor de schooljaren nadien niet meer vanaf 1 september, maar ten vroegste vanaf 1 maart van het voorgaande schooljaar zullen ingaan en via een centrale aanmeldingsprocedure zullen verlopen.

Uiteraard kan er na afspraak nog steeds een schoolbezoek worden vastgelegd! We maken hiervoor graag tijd vrij!

Warme maaltijden

We starten met warme maaltijden vanaf 16 september! De menu kan u terugvinden op onze website. Een inschrijvingsformulier wordt meegegeven via de kinderen.

Zwitserland 6e leerjaar

Het hoogtepunt in onze basisschool, waar vele kinderen naar uitkijken is toch wel de sneeuwklassen in het 6e leerjaar.

Dankzij de tussenkomst van het sneeuwklassencomité kunnen we nog binnen de maximumfactuur blijven. Toch moesten we afgelopen schooljaar nog een tussenkomst per kind vragen van €350. Daarom bieden we de mogelijkheid aan, net zoals in het verleden om vanaf het eerste leerjaar te sparen voor de sneeuwklassen. Een inschrijvingsformulier wordt meegegeven aan de klasoudsten.

Bestellingen

Net als de voorbije jaren is er de mogelijkheid om in te schrijven voor een abonnement van een aantal tijdschriften. De betaling gebeurt via de schoolrekening. Er is zeker geen aankoopverplichting.

Een inschrijfformulier wordt meegegeven via de kinderen.

Toegangspoorten

De 2 toegangspoorten van de school zijn te bereiken via de Verbindingsstraat en de A. Verheydenstraat. Aan de toegangspoort van de Verbindingsstraat is er tevens een grote parkeergelegenheid. De toegangspoorten via de Milsestraat zijn te vermijden…

MJC

Op zaterdag 28 september organiseert de Meerdaalse Jonge Crosser de jaarlijkse appeltjescross en dorpsrun. Dit reeds voor de 45e keer!

De opbrengsten van deze activiteit gaan weer rechtstreeks naar de kinderen. De Meerdaalse Jonge Crosser sponsort oa de vervoerskosten van de sportactiviteiten van de school.

Zoals elk jaar is ook nu weer deelnemen belangrijker dan winnen!

We zijn op zoek naar helpende handen voor vrijdag 27 september, meteen na school. Ook op zaterdag 28 september kunnen we nog helpende handen gebruiken. Heb je even tijd om mee het parcours klaar te maken? Of om de toog te vullen? Materiaal klaar te zetten? Dan kunnen we jouw hulp zeker gebruiken. Geef zeker een seintje aan meester Gunter!

Verloren voorwerpen

Bij het begin van dit schooljaar willen we vragen om zoveel mogelijk kledij en brooddozen, drinkbussen… te voorzien van een naam en voornaam. Zo kunnen we snel alles weer aan de juiste kinderen meegeven.

Schoolorganisatie

Er werd een vervangende zorgcoördinator aangesteld voor juf Greet. Zij blijft afwezig tot en met 29 november. We mogen juf Arianne Pieters verwelkomen in ons team! Zij zal vanaf 9 september aanwezig zijn op school. Zij is reeds een ervaren zorgcoördinator, die mee klaar staat om het zorgbeleid in onze school verder vorm te geven.

Voor- en Naschoolse Opvang

Het voor- en naschools toezicht gebeurt op school vanaf 7u ’s ochtends tot 18u.

Als uw kind in de opvang blijft, wordt het via een streepjescode in- en uitgelogd. Dit systeem bevordert de veiligheid van de kinderen en vereenvoudigt de facturatie . Per begonnen half uur wordt een kost van €1,16 aangerekend.

De opvang kleuterschool is bereikbaar op het nummer 016/394178

De opvang lagere school is bereikbaar op het nummer 016/394177

Het schoolteam

Share this Post