Verslag ouderraad

Ouderraad/ februari 8, 2018

Aanwezig: juf Annelies, meester Jean-Louis, Saartje, Marianne, Lies, Katleen, Annika, Ann, Sabine, Katrien, Petra, Tanja en Eef (verslag)

1.     Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd

2.    Mededelingen directie
Ziektes leerkrachten: in de instapklas is de juf al een tijdje ziek, het is moeilijk om vervanging te vinden, maar meester Jean-Louis is er toch in geslaagd. Andere leerkrachten waren maar een paar dagen ziek zodat hun afwezigheid makkelijk(er) overbrugd kon worden.

3.    Qriko: sinds september zijn er problemen met de facturatie. Fouten worden nu onderschept door de school zelf. Er werd met de mensen van Qriko samengezeten om een oplossing te zoeken en nu zouden de problemen opgelost moeten zijn. Qriko werd ingeladen in Schoolonline en is voor de facturatie hiervan afhankelijk. Schoolonline stopt echter op het einde van het schooljaar te bestaan. Er moet dus een nieuw systeem aangekocht worden voor de administratie van het personeel en de leerlingen en voor de facturatie (allerlei). Het rapport en het leerlingenvolgsysteem kunnen nog in Bingel opgevolgd worden. Het zoeken naar een vervanging voor Schoolonline zal voor heel de scholengemeenschap aangekocht worden.

4.    Speelplaatsverfraaiing
De gemeente is bezig met de offertes en de gunning. Het gras op de kleuterspeelplaats wordt vervangen door schors. Er komt ook een speeltuig.
Er is nog geen concrete datum voor de start, laat staan de afwerking van de vernieuwing, maar we blijven geduldig wachten.

5.    Financiën
De kerstmarkt heeft 1236,95 EUR opgebracht. Daarvan is 600 EUR aan Kirikou geschonken en 600 EUR aan de sportklassen van het vierde leerjaar.
De Balck and Goldfuif heeft 196,74 EUR opgebracht. 
Momenteel hebben we +/- 3600 EUR in kas.
Voor de spreken over internetveiligheid zullen we zo’n 800 EUR betalen.
De 5 EUR per kind gaan voor het tweede leerjaar naar de uitstap naar de kinderboerderij; het eerste leerjaar zal deelnemen aan een workshop met Wim Collin met de 5 EUR van de ouderraad.

6.    Verkeersveiligheid
Op 19/02 is er een infovergadering over de gewijzigde verkeerssituatie in Haasrode. Wat de parking aan de Verbindingsstraat betreft werd een adviesbureau aangesproken om een degelijke oplossing aan te bieden.

7.    Kerstmarkt
De speelgoedophaling was onoverzichtelijk. Volgende keer wordt de hulp van de gemeente ingeroepen om de spullen bij Kirikou te krijgen.
Er werden slechts 2 fietsjes voor de kleuters verzameld.
Het drankaanbod was ruimer dan vorig jaar en werd als positief ervaren.
We hadden meer winst dan vorig jaar, waarschijnlijk door het “goede” weer. De juffen van het vierde leerjaar waren heel blij met de opbrengst voor de sportklassen. Er waren minder koekjes te verkopen dan vorig jaar; misschien ook koekjes opzij houden voor de kleuters die nog in de opvang blijven tijdens de kerstmarkt zodat ook zij er kunnen kopen wanneer ze opgehaald worden. Het optreden van de zangertjes mag beter aangekondigd worden op de affiche/flyer/in de mededelingen: er was verwarring over het uur.

8.    Blank and Goldfuif
de fuif was een succes; de opkomst mocht hoger (naar volgend jaar toe anders reclame maken naar de ouders toe).
Was de timing wel goed? Na de feesten van kerst en nieuwjaar, lag er misschien te dicht tegen (nog nieuwjaarsdrinks van het werk, vereningingen, familie,… waardoor ouders niet aanwezig konden zijn?)
Het was niet de bedoeling om een activiteit te organiseren om geld bijeen te krijgen, eerder een ontmoetingsmoment en kijkend naar de reacties van de aanwezigen, is de werkgroep erin geslaagd.
Het was super leuk, zeker te herdoen!

9.    Infosessie internetvaardig/mediawijsheid op 15/03
Praktische info van de spreker volgt.
Dit wordt georganiseerd voor de leerlingen van de 2de en 3de graad.
Om 19.30 worden de ouders in de kleine sporthal verwacht (iedereen welkom).
We hebben helpers nodig om de zaal klaar te zetten (matten leggen + stoelen plaatsen) 15/03 om 18.30 als de matten al klaarliggen (Jean-Louis vraagt hulp aan de gemeente). Indien niet, spreken we vroeger af.
Annika maakt de affiche om reclame te maken aan de schoolpoort.
Delen op facebook! En mond-aan-mondreclame!

10.  Paashazensprong
15/04/2018: zelfde concept als vorig jaar, er zijn 2 routes met verschillende afstand.

11.   Varia

a.     Asbest? In de kleuterschool is er nog asbest voor de dichting van de verwarmingsketel. Niemand kan erbij en het is veilig opgeborgen.
In de lagere school enkel in de 3 palen in de inkomhal. Ook hiervoor is geen enkel gevaar. Alles werd gecontroleerd; waar asbest in zat, is dit intussen verwijderd.

b.     Opvolging financiën volgend jaar: Sabine neemt het van Ann over. Waarvoor dank!!

c.     We zouden meer volgers op Facebook moeten hebben om onze activiteiten beter bekend te maken. We moeten opletten met het plaatsen van foto’s want wegens wijziging van de privacywetgeving wordt het publiceren van foto’s van mensen ingewikkelder en minder mogelijk gemaakt.

d.     Waarom worden de klassen in de lagere school om de 2 jaar gemengd?
Dit werd met OVSG (Onderwijskoepel Voor Steden en Gemeenten) besproken op basis van onderzoek over groepen en dynamiek binnen groepen.
De klasgroepen worden om de twee jaar gewijzigd o.a.
– om de dominantie binnen klasgroepen te breken
– om ervoor te zorgen dat de leerlingen van eenzelfde jaar elkaar kennen
– om ervoor te zorgen dat je evenwaardige klasgroepen hebt en geen onevenwicht krijgt (klas met sterke leerlingen tgo. klas met minder sterke leerlingen)
– een groep heeft een aantal maanden nodig om zich toch echt team om hechte groep te vormen, daarom werd gekozen om om de 2 jaar te wijzigen van klassamenstelling
Bij het samenstellen van de groepen wordt er rekening gehouden met echt goeie vriendjes, is er geen willekeur, ouders hebben geen inspraak, er wordt rekening gehouden met sterke en minder sterke leerlingen, de leerkrachten geven de aanzet, de directeur bekijkt de groepen en bevraagt de leerkrachten. Er wordt naar gestreefd om klasgroepen samen te stellen die evenwichtig zijn.
Op het einde van het schooljaar gaat de verdeling mee naar huis. 
De overgang van oneven naar even jaar gaat als volgt: de A-klas wordt de B-klas, de B-klas wordt in het volgende jaar de A-klas (om ervoor te zorgen dat ook hier geen “spraakverwarring” kan zijn en de indruk gewekt zou kunnen worden om steeds in de A-klas te zitten, zou als de beste klas van de 2 geïnterpreteerd kunnen worden.
Op het einde van het zesde leerjaar kennen alle leerlingen elkaar waardoor ook de reis naar Zwitserland een reis is van 1 groep zesdejaars.
Ook bij de overstap naar het middelbaar levert dit voordelen op: leerlingen kunnen niet altijd kiezen naar welke school ze gaan, maar zullen in het middelbaar steeds wel een paar vroegere klasgenoten tegenkomen die ze kennen en waar ze al vertrouwd mee zijn.

12.  Volgende ouderraad: maandag 26 maart om 20.00 in het leraarslokaal;
Sabine zorgt voor de drank.

Share this Post