Verslag ouderraad 19/09/2019

Ouderraad/ oktober 7, 2019

Aanwezigen: Marianne, Joris, Saartje, Meester Kristof, Juf Carine, juf Sandy, juf Cindy, Katrien, Tanja, Sabine, Petra, Jasmine, Katleen, Sophie, Britt, Annika, Gert.

0. Verwelkoming – kennismakingsrondje

 1. Toelichting bij de werking van de Ouderraad
 2. Toelichting bij de werking van de Schoolraad
 3. Verkiezing functies:
  1. Voorzitter – Saartje Boutsen
  1. Vice-voorzitter – Annika Beeck
  1. Penningmeester – Sabine Pauwels
  1. Secretaris – wisselende beurtrol
  1. Webverantwoordelijke – Lies Hooijmaaijer
  1. Schoolraad: Tanja Chanet en Marianne Kiesekoms

 4. Mededelingen vanuit de directie
  1. Nog vrijwilligers nodig voor tombola Meerdaalse jonge crosser
  1. Er zal een musical georganiseerd worden op 15 en 16 mei 2020 – de hele school zal deelnemen
  1. Ipv schoolfeest zal er een open terras zijn op 26 juni met een kinderfuif à wil de ouderraad mee hun schouders hieronder zetten?
 • Eind vorig schooljaar heeft er een enquête plaatsgevonden omtrent communicatie. Slechts een responsgraad van 17,7%. Feedback is over het algemeen ok. Rond mededelingen wel intussen actie genomen (beperkte bijlagen en minder rommelig). Goede feedback over nieuwe website (nog aantal zaken een duidelijkere plaats geven, zoals schooluren) àwerd ondertussen aangepast

Bereikbaarheid van leerkrachten was het hoogst, gevolgd door directeur en secretariaat. Zorgco en CLB werden aangegeven als minst bereikbaar.
Er was echter geen keuzemogelijkheid voor “niet van toepassing”…indien de mensen niet meteen een probleem hebben dat gemeld dient te worden, was er geen keuzemogelijkheid.

 • Nieuwe taal en wiskunde methodes => biedt de mogelijkheid om op 1 platform te oefenen.
  • GDPR wetgeving: klasblogs zullen afgesloten worden – wel nog plaats voor algemene sfeerbeelden van de school, maar met respect voor GDPR.
  • Toezichthouders voor tijdens de middag nodig. Nog steeds oproep om mee uit te kijken voor extra uren (voor donderdag en vrijdagmiddag).
 1. Financiën
  1. Stand van zaken sept 2019: €5487
  1. Bijdrage schoolfruit? €1 per kind bijdrage vanuit de ouderraad
  1. Bijdrage culturele activiteit + vragen vanuit de kleuter/lagere school? Wordt volgende keer op teruggekomen (vanuit kleuterschool toch eerder wens naar kleine investeringen in speelplaats)
 2. Communicatie graadklassen kleuterschool – herschikking eerste graad: suggestie vanuit de ouderraad om voor bij grondige veranderingen hen op voorhand mee te betrekken informeren, zodat ouderraad ook mee bekommernissen kan opvangen.
 3. Er was geen infomoment meer op einde zomervakantie. Op zich geen groot probleem, gezien kinderen op einde van schooljaar hun nieuwe klas mogen ontdekken en de ouders een infomoment krijgen in de klas. Maar de instappers vallen wel uit de boot en weten op eerste schooldag niet naar welke klas ze moeten en wie hun juf zal zijn. Naar volgend jaar toe zal er een nieuw soort van informatiemoment komen.

  Er was het voorbije schooljaar ook een wenmoment eind juni voor de instappers op woensdagvoormiddag. Kinderen die toen reeds ingeschreven waren, waren uitgenodigd voor dit infomoment.
 4. Hoe Ouderraad vlot bereiken? e-mailadres van ouderraad wordt geforward naar Saartje. Misschien wel nog suggestie om een foto van de ouderraad op de website te zetten?
 5. Stand van zaken Halloweenfuif:

Alles voorlopig onder controle. Er wordt gegaan voor zo weinig mogelijk afval. Bekers van de school worden gebruikt. Op vrijdag 1 november opbouw en dan wel helpende handen zeker nodig. Werklijst zal ook nog opgestuurd worden en reclame wordt ook gemaakt op kaas- en wijnavond.

 1. Vooruitblik naar andere events eerste semester:
  1. Voorlopig geen pizzaslag (verhuis naar 1e semester gezien er veel verkoop van eten is in 2e semester. Nu tekort dag op vorige editie, dus nu een jaartje overslaan)

  1. Terug kerstmarkt.
   1. Vrijdag 20/12.
   1. Vorig jaar was werkgroep van 3 te weinig volk om alles rond te krijgen. Namen van de werkgroep nu: Sabine, Katrien, Britt, Petra, Annika, Katleen, Gert en Marianne.
   1. Ander goed doel bekijken? 
  1. Ouderfuif? Nog te bekijken
 2. Varia: 
  1. Tips voor kalender op website: misschien bij activiteit ook klein woordje uitleg
  1. Data vergaderingen ouderraad hele schooljaar (telkens om 20u)
   1. Woensdag 23/10
   1. Maandag 2/12
   1. Donderdag 23/1
   1. Maandag 9/3
   1. Donderdag 7/5
   1. Etentje in juni – datum nog te bepalen
  1. Andere:
   1. Er worden vaak copies van copies genomen waardoor afbeeldingen voor leerlingen helemaal niet meer duidelijk zijn. (heel moeilijk te lezen of zien wat er staat)
   1. Helpende handen – andere ouders nog bereiken voor bepaalde events? Misschien digitaal een vraag stellen eerder dan de hulpcheque
   1. Aankoop frigo? => we hebben akkoord van J&J dat we frigo gratis mogen hebben bij bestelling van drank
   1. Mogelijkheid om foto booth te kunnen gebruiken via Britt.
   1. Overal koekendoosjes – hier toch ook nog acties rond doen?
   1. Kriebelteam kan nog steeds vrijwilligers gebruiken. Volgende keer zal week na herfstvakantie zijn
   1. Evaluatie eindejaarsreceptie: Misschien toch best vroeger stoppen of einduur instellen.
Share this Post