Mededelingen 16

Cindy Borgers/ mei 13, 2019

Hou de volgende dagen zeker uw mailbox in de gaten! We zijn zeer verheugd jullie iets nieuws te kunnen aankondigen …

Verkeersweek

Dit jaar kozen we ervoor om gedurende de maand mei te werken aan zichtbaarheid in het verkeer, meimaand = fluomaand.
Welke klas zal het meest zichtbaar zijn op de weg tijdens de  maand mei?

Tijdens de verkeersweek staan tal van activiteiten gepland …

Op maandag 13 mei ’19 fietsen de kinderen van de 2e graad (het derde en vierde leerjaar) hun fietsmarathon tijdens de voormiddag. Kleuters rijden hun fietsparcours…

Dinsdag 14 mei is er voor de kleuters  een toneelvoorstelling gepland “Ietsmetnefiets”. De kostprijs van €5 wordt gefactureerd via het maximumfactuur.

Vrijdag 17 mei zullen de kinderen van het zesde leerjaar het fietsexamen van OVSG afleggen.

Meer info over andere activiteiten ontvang je zeker en vast via de klasleerkrachten.

Schoolreis

Op vrijdag 24 mei ’19 zal het vijfde leerjaar op schoolreis gaan naar Technopolis, Mechelen en Sportimonium.

Op maandag 27 mei ’19 zullen het eerste, tweede en derde leerjaar op schoolreis gaan naar “Monde Sauvage”, Aywaille.

We wensen iedereen een leerrijke, boeiende zonovergoten uitstap toe!

Godsdienstkeuze

Bij de eerste inschrijving van een leerling in een officiële lagere school kiest u tussen één van de erkende godsdiensten of  niet-confessionele zedenleer. Die keuze kunt u bij het begin van elk schooljaar wijzigen. U vraagt dan vóór 30 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar een nieuw formulier aan de directie. Als u er, op basis van uw religieuze of morele overtuiging , bezwaar tegen hebt dat de leerling een van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer volgt, kunt u een vrijstelling aanvragen.

FLuo- sponsortocht

Onze kinderen groeien op in een onzekere wereld die steeds maar sneller verandert. Toch hebben zij het hier nog zo slecht niet. Zij groeien op in een warm nest en dromen van een mooie toekomst. Maar kunnen alle kinderen ter wereld hiervan werkelijk dromen?

Op woensdag 29 mei organiseren we onze jaarlijkse sponsortocht t.v.v. enkele projecten: ons plan-kind; een ontwikkelingsproject van twee schooltjes in Malawi en een project rond ADPKD of autosomaal dominante polycystische nierziekte.

Om de sponsortocht nog meer in de “kijker” te plaatsen maken we er een echte fluo-tocht van, waarbij we de aandacht van iedereen proberen te trekken. Gelijktijdig sluiten we zo de “fluomaand” af.

Zo proberen wij alvast ons steentje bij te dragen aan de toekomstdroom van vele kinderen!

Het schoolteam

Share this Post