Mededelingen 15

Cindy Borgers/ april 29, 2019

Beste ouders,

De lente, het voorjaar, het seizoen waar véél nieuw leven zich aankondigt.
Ook GBS De Hazensprong verwacht iets nieuws binnenkort…we houden u op de hoogte!

Warme maaltijden

Wegens de afwezigheid van het keukenpersoneel op 30 april en 13 juni, zullen er dan geen warme maaltijden geserveerd worden!

Morgen dus geen warme maaltijden beschikbaar!

Woensdag 1 mei is er geen school!

Dopjes plastic flessen

We zijn nog steeds op zoek naar “plastic” dopjes, geen kroonkurken of kurken,…voor onze verkeersweek. Kunnen jullie meehelpen verzamelen? Dopjes mag je binnenbrengen bij de juffen en meesters.

Paashazensprong:

Op maandag 22 april organiseerde de ouderraad de Paashazenspong.
Een zonnige wandeling langs mooie voetwegen…gevolgd door een heerlijke brunch werden absoluut gesmaakt door velen.

Hartelijk dank langs deze weg aan al de deelnemers en de vrijwilligers die van deze activiteit weer iets moois maakten!

Zondag 23 juni is het schoolfeest!

Het schoolteam

Share this Post