Mededelingen 13

Cindy Borgers/ maart 14, 2019

Beste ouders,

Bestellingen pizza’s/ pasta’s

Om de werkweek af te sluiten een lekkere pizza in de oven schuiven? Het kan nog!
Dankzij de ouderraad wordt er een pizza- en pastaverkoop georganiseerd t.v.v. sponsoring schoolactiviteiten, aankoop educ. schoolmateriaal op 29 maart!

De bestellingen worden morgen definitief afgesloten! Indien jullie nog wensen te bestellen, dan kan dit eventueel nog tot woensdag 20 maart 12u! Het bestelformulier vind je in bijlage.

Staking 20 maart

We proberen in GBS De Hazensprong er voor te zorgen dat elk kind een gelukkig kind kan worden en kan geloven in al zijn capaciteiten. In GBS De Hazensprong willen wij dat ieder kind zijn kennis en talenten, vaardigheden en attitudes kan ontdekken en ontwikkelen, klaar om de snel veranderlijke wereld in te springen. (missie van GBS De Hazensprong)

Concreet betekent dit dat leerkrachten, toezichthouders elke dag, elk moment proberen om met veel enthousiasme, liefde en zorg, de meest uiteenlopende aanpassingen en zorg bieden aan gemiddeld zo’n 22 lln per klas.
Het frustreert vaak leerkrachten wanneer het lijkt dat ze daar niet in slagen.  Ze voelen zich zelfs schuldig wanneer ze er niet in lijken te slagen om elk kind te geven waar het recht op heeft.

Door overleg met externen zoals CLB, ondersteuningsnetwerken, revalidatiecentra, logo’s, proberen we ons verder te professionaliseren om de beste zorg te geven aan ieder kind. Hiervoor dient steeds tijd, tijdens de lestijd of toezichten, te worden vrijgemaakt om samen op zoek te gaan naar de beste aanpak van het kind.
Met veel begrip en geduld wachten de leerkrachten tot er een moment van overleg kan zijn, want zij weten heel goed dat ook deze externen overbevraagd zijn.
Dit zorgt voor frustraties bij de leerkrachten, want zij willen zo snel mogelijk een oplossing voor dat kind bij hen in de klas.

De leerkrachten bij ons op school zijn allemaal heel enthousiast en actief. Ze steken enorm veel tijd en energie in hun werk, ook buiten de lesuren. Dit merk je aan het uitwerken van allerlei projecten, Zoezeldoe, Carnaval, sportklassen, sneeuwklassen, …
Ook tijdens de weekends, vakanties,…denk maar aan Kaas- en wijnavond, Meerdaalse Jonge Crosser, Vlaamse kermissen, schoolfeesten, Halloweenfuif enz… zetten leerkrachten zich in voor onze school.
Zo proberen ze samen om voldoende werkingsmiddelen te voorzien om de kinderen ook te kunnen omkaderen met extra middelen.

Het team gaat elke dag tot het uiterste, maar jammer genoeg voelen wij ook dat de job véél meer energie vraagt dan dat we nog kunnen geven. Wij voelen ook de beperking van de middelen, de omkadering… voor de schoolorganisatie.

Momenteel schatten wij in dat het aantal stakende personeelsleden in onze school eerder gering zal zijn. Concreet betekent dit dat we geen verstoring van de gewone lesdag verwachten en wij dus een gewone lesdag voorzien met de gewone voor- en naschoolse opvang.

Hierbij respecteren wij uiteraard het stakingsrecht van de personeelsleden.
Het schoolteam

Share this Post