Verslag ouderraad 12/02/2019

Ouderraad/ februari 12, 2019

Aanwezig: Katrien, Sabine, Thomas, Eef, Marianne, Wim, Cindy, Annemie, Ann, Raf, Saartje, Jasmine, Petra, Anika, Tanja, Katleen, Bea

Mededelingen directie

 • De nieuwe website is zo goed als klaar en wordt weldra online geplaatst. We vragen aan Lies om de tekst voor de ouderraad bij te werken. Er moeten zeker ook onze contactgegevens (algemeen mailadres ouderraad) en een link naar onze facebook-pagina op.
 • Juf Aurélie (5 e leerjaar) is deze week in bevallingsrust gegaan. Zij wordt vervangen door juf Sandra. Voor de afwezigheid van juf Greet werd nog geen vervanging gevonden.
 • Besteding van financiën: directie en leerkrachten hebben ideeën rond robot, buitenspeeltoestellen en het bouwen van een leeskar.
 • Het schepencollege heeft een rondgang gedaan op school ivm de infrastructuur en de toegangsbeveiliging. Zij concludeerden dat er op lesvrije momenten voldoende sociale controle op onze speelplaats is waardoor het vandalisme momenteel vrij beperkt is. Ook het probleem mbt de huisvesting (combinatie school/muziekschool) werd bevestigd door het schepencollege.
 • Speelplaatsverfraaiing: de goaltjes zijn geleverd maar de gemeente moet ze nog verankeren, graspleintje wordt verder afgewerkt en de zonnezeilen op de kleuterspeelplaats worden opgehangen als het mooi weer wordt. Er is een probleem met de regenwaterputten. De
  wilgentenen-hutten zijn beloofd voor de lente. Saartje belt naar schepen Hanna Van Steenkiste voor een stand van zaken rond de verharding van de toegangsweg en de verdere plannen met de grote parking.

Kriebelteam

 • Wordt getrokken door Marianne, Eef, juf Cindy en kapster Els. Het kriebelteam telt momenteel al 13 kandidaten. Zij komen volgende week voor het eerst samen voor een infomoment.
 • Na de krokusvakantie gaat het kriebelteam van start. Er is een hele procedure opgesteld. De klassen waar luizen gevonden zijn, worden de week nadien nogmaals nagekeken, als nodig volgen er nadien nog andere stappen. Discretie blijft heel belangrijk.

Werkdag speelplaatsverfraaiing

 • Nog geen concrete plannen, wordt vervolgd.

Komende activiteiten

 • Pizzaslag op 29/03: we kiezen voor verschillende soorten pizza en 1 of 2 soorten pasta. De werkgroep zoekt nog naar een extra stimulans om de verkoop aan te moedigen. (springkastelendag voor de hele school bij verkoop van meer dan 1000 stuks? Of de winnende klas krijgt een pizzafestijn als middagmaal?). Sabine zoekt met de bank uit hoe we
  de betalingen elektronisch kunnen laten doen.
 • Ouderfuif: de werkgroep zoekt naar een geschikte datum wanneer de chirolokalen beschikbaar zijn. Er is nog veel onduidelijkheid. Alternatief idee is een ‘apero-picknick’ voor ouders en kinderen aan onthaalzone de Torenvalk in Blanden met afterparty in ’t Kursaal.
 • Paashazensprong op Paasmaandag 22/04: de werkgroep komt binnenkort samen.

Varia

 • Carnaval: op vrijdag 1 maart zal er een carnavalsstoet gehouden worden in de straten
  rondom de school. Elke klas verkleed zich in een bepaald thema.
 • Er staat momenteel 4.065€ op de rekening van de ouderraad. Met
Share this Post