Verslag ouderraad 23/10/2018

Ouderraad/ november 6, 2018

Aanwezigen:

Aanwezig: Wim, Gert, Thomas, juf Annemie, juf Ann, Katrien, Petra, Katleen, Katrien, Raf, Saartje, Eef, Tanja, Sabine, Marianne, meester Kristof, Jasmine

Goedkeuring vorig verslag

Verslag nog niet op website – opnemen met juf Cindy

Mededelingen directie

Juf Cindy niet aanwezig, maar mededelingen meegegeven achteraf.  Momenteel probleem waar we momenteel als school en samen met de muziekschool een oplossing te vragen aan de gemeente:

Momenteel zitten we op donderdag met een infrastructuurprobleem in de school, aangezien er ook reeds activiteiten van de muziekschool overdag gebeuren, zitten we in elkaars vaarwater. Op andere dagen, in samenspraak met de muziekschool zijn er ook lokalen van hen in gebruik. Op donderdag in het personeelslokaal zit er het secretariaat (die zorgt voor facturatie, personeelsadministratie, telefoons opnemen), de zorgjuffen met zorgkinderen (die het vaak al wat moeilijker hebben), de klasvrije lkr., de ICT-coördinator, de lkr. die in- en uitloopt, de ondersteuningsnetwerkers,… allemaal in hetzelfde lokaal te werken.

Schoolraad feedback

Nog geen verslag. Vanuit GBS Haasrode ouderraad feedback gegeven over aantal zaken van de speelplaatsvernieuwing die anders gelopen zijn.

Afdak wordt nog hersteld – bij de kleuters komt ook snel overkapping.

Eens opvragen wat er allemaal gebeurd is van werken (en bijhorende kosten) – Wim wil zich hiermee bezighouden.

Juf Cindy zou het ook opnemen met Bart Clerckx. Juf Cindy beschikt momenteel over een heel digitaal dossier, waarin de uitgaven werden opgenomen voor de verfraaiing van de speelplaats. Men kan op afspraak deze gegevens komen inkijken.

In Blanden hebben ze inspectie gehad. Schoolreglement is een beetje achterhaald. O.a. privacy (GDPR) – ouders gaan dit opnieuw moeten ondertekenen.

Financiën

We bespraken mogelijke uitgaven voor dit jaar:

Voor de kleuterschool:

Handige papa’s die aantal dingen kunnen maken in de kleuterschool zoals o.a. een modderkeuken. Vrijwilligers ouderraad + oproep

Gert, Wim, Thomas, Raf.

Speelplaatsverfraaidag doen in voorjaar (maart-april)

Ideeën oproep – op facebook (Lies)

Actie: werkgroep starten.

Lagere school: nog geen ideeën

Schoolwebsite

Met hulp vanuit Ouderraad de noodzakelijke opfrissing van de schoolwebsite mogelijk? Concrete volgende stappen?
Juf Cindy nam contact op met de persoon die vorig schooljaar met meester Jean-Louis bezig was met de opmaak van de nieuwe schoolwebsite. Tot op heden nog geen antwoord. Dit is het uithangbord van de school en een belangrijk item. Indien er niets uitkomt, gaan we aan de slag met een andere oplossing (Katrien).

Luizenprobleem

CLB – wat is best practice. Wat met controleren?

Input van juf Cindy: Wanneer er ouders zijn, die mee achter het idee staan van het oprichten van een “kriebelteam” dan kan dit. Ze heeft reeds info opgevraagd hierrond bij het CLB en zal dit mee opnemen in het schoolbeleidsplan. Juf Cindy werk het theoretische kader alvast uit. Tegen de volgende ouderraad kunnen we een concrete werking voorstellen.

Idee van Omkleedouders

Staan leerkrachten achter het idee? Indien ja, hoe best praktisch organiseren?

Standpunt juf Cindy: Het idee omkleed ouders verstaat ze als een bezorgdheid rond het zwemmen gaan. Maar als school willen we ervoor gaan om kinderen te helpen ontwikkelen als persoon en een groei naar zelfstandigheid. Ook het zelf aan- en uitkleden van de kinderen is een vorm van groeien naar zelfstandigheid. 

Daarnaast is er ook de verstrengde wet op de privacy… Het besluit is dan ook gevallen om geen “omkleedmoeders” mee te nemen.”

Events 1e semester

Halloweenfuif:

Werklijst is ok.

Meester Kristof kan eventueel binnenlaten

Afbraak hulp nodig – graag blijven!

Knutselwerkjes klaarleggen

Afscheid van meester Jean -Louis

Receptie gaat door op 30 november (na de middag) – Dit is een afscheidsreceptie van de kinderen georganiseerd. 

Kerstmarkt

Oproep naar helpende handen – werklijst wordt tijdig gemaakt.

Kerstman=Gert

Nieuw tov vorig jaar: ook cava (vorig jaar niet gedaan, wegens nieuwjaarsevenement)

Ook o.a. besloten om geen vuur te doen wegens veiligheid.

Buren van de school worden ook mee uitgenodigd.

Evenementen aanvraag nog doen (ondertussen gebeurd)

Varia

  • Facebookvolgers: in de mededelingen – met link. Iedereen kan ook andere ouders uitnodigen via facebook zelf.
  • School bereiken indien laat? Bereikbaarheid van de opvang. Juf Cindy gaat dit bekijken met de gemeente.
  • Schoolfactuur: Er zijn in september heel wat fouten ingesloten. Wordt nog op punt gezet. Indien er fouten zijn, dan mailen naar Stany.
  • Lijstje van ouders met interessante topics voor in klas? Katleen stuurt hulpcheque info nog door naar juf Inge.

Volgende ouderraad is op maandag 10 december.
Petra zorgt alvast voor drank.

Share this Post