Verslag ouderraad 19/09/2018

Ouderraad/ september 26, 2018

Aanwezig: Tanja, meester Kristof, juf Annemie, juf Ann, juf Cindy, juf Bea, Sabine, Marianne, Petra, Katleen, Raf, Jasmine, Annika, Gert, Lies, Katrien, Saartje en Eef (verslag)

Verwelkoming – kennismakingsrondje

Toelichting bij de werking van de ouderraad:


de ouderraad is er om de betrokkenheid met de school te onderhouden en te vergroten, we krijgen en geven feedback over de school, wat ouders willen doorgeven aan leerkrachten en directie. De ouderraad organiseert leuke activiteiten met als hoofddoel het samenbrengen van iedereen die betrokken is met de school en ook om wat geld te verzamelen om leuke (extra) activiteiten voor de kinderen te financieren.

Toelichting bij de werking van de schoolraad:


de schoolraad is een adviesraad, een overlegplatform met een vertegenwoordiging van ouders, leerkrachten, directie van de drie gemeentescholen van Oud-Heverlee alsook een vertegenwoordiging van de lokale gemeenschap.
Er worden onderwerpen besproken zoals de veiligheid aan de school(poorten), leerlingenaantallen, infrastructuur, werking van ICT,…

Enkele vertegenwoordigers uit de schoolraad werken momenteel mee aan de omgevingsanalyse van de gemeente teneinde de nieuwe beleidsmensen die op 14/10 gekozen zullen worden de zaken voor te leggen die zij voor de scholen belangrijk vinden om aan te werken de komende 6 jaar. Vraag vanuit de werkgroep of er mensen zijn die willen meewerken aan het opstellen van een ouderbevraging.
Kandidaten: Jasmine en Sofie.

 • Verkiezing functies:
  • voorzitter: Saartje
  • vice-voorzitter: Eef
  • penningmeester: Sabine
  • webverantwoordelijke: Lies
  • secretaris: rotatie
 • Kennismaking met de nieuwe directrice

Cindy Borgers is aangesteld directrice van De Hazensprong. Ze is mama van 2 tieners (eerste en derde middelbaar).

Ze heeft 14 jaar lesgegeven, haar laatste klas was het vijfde leerjaar in De Stip (Linden) waarvan ze op 3 september afscheid heeft genomen om later die ochtend in Haasrode te starten.

Ze volgt momenteel een opleiding als directeur.

Ze is meteen, samen met de leerkrachten, gestart om de zorg op school aan te pakken. Uit de doorlichting van vorig schooljaar en bevraging is gebleken dat dit een punt is wat ouders en leerkrachten belangrijk vinden. 12 uren zorg worden in de lagere school verzorgd door juf Bea, 3 uren bij de kleuters worden verzorgd door juf Ann.
Op school werd kangoeroewerking gestart: kinderen die meerbegaafd zijn krijgen uitbreidingsoefeningen, 2-wekelijks worden 2 uren besteed aan meer uitdagingen, open denken, strategisch denken.
Juf Cindy is volop de school en de mensen die er werken en school lopen aan het verkennen. Ze zegt zelf nog veel te zullen ontdekken. Ze wil de school laten groeien en bloeien.

 1. Mededelingen van de directie
  1. Aantal lln kleuterschool en lagere school
  1. We missen een medewerker voor de opvang ’s morgens tussen 7.30 en 8.30. Zijn er ouders, grootouders, kennissen die dit willen doen? Neem dan contact op met de gemeente.
  1. Speelplaatsverfraaiing: er werd tijdens de zomervakantie gewerkt aan het vernieuwen van de speelplaats. Er werd o.a. plaats voorzien voor nieuwe bomen, tegels herlegd, er werden grepen geplaatst op de muur van de sporthal, een schuifaf geplaatst, een podium bij de kleuters,… ook werden er grasmatten gelegd.
   Er worden enkele opmerkingen gemaakt: de eerste schooldag waren er al een paar handgrepen van de klimmuur losgekomen, de fietsenberging van de kleuters is te klein om al het materiaal in te plaatsen en kan niet worden afgesloten, de vraag wordt gesteld of het afdak van de lagere school nog wordt vervangen en of de beloofde luifel bij de kleuters er nog komt. Allemaal vragen die we meenemen naar de schoolraad van 20/09.
  1. Op school zijn er 2 CLB-ankers die nadenken over mogelijke oplossingen voor kinderen met extra noden.

An Laeremans is donderdag op school aanwezig, Louis Naulaerts op woensdag.

 1. Financiën
  1. Op 01/09 was er 1392,16 EUR in kas,
   momenteel 1347,68 EUR (verzekering materiaal Halloweenfuif betaald)
  2. We betalen ook dit jaar opnieuw 1 EUR per kind aan het schoolfruit
  3. 5 EUR per kind voor een extra culturele activiteit
  4. Andere noden: fietsjes voor de kleuterschool, een grotere opbergruimte voor de fietsjes en het buitenspeelgoed (afsluitbaar), aankoop schrijfmethode voor 2KK en 3KK (voor 1KK werd dit gekocht, voor de andere jaren was het budget op – hierbij wordt de vraag gesteld of dit niet de taak is van de gemeente), buitenkeukentje voor de kleuterspeelplaats; de vraag wordt ook aan de lagere school gesteld.
 • Halloweenfuif

03/11/2018 (laatste zaterdag van herfstvakantie)

We hebben nog helpers nodig op 02/11 op de zaal klaar te zetten en te versieren

Het materiaal (muziek, verlichting) werd gereserveerd

Vraag aan de meesters en juffen om knutselwerkjes te maken om het praatcafé en de danszaal te versieren.
Via de mededelingen vragen we helpers voor tijdens de fuif (toog, afruimen, afwassen, kassa) en zullen ook helpende handen van vorige jaren aanschrijven.

 • Activiteiten later dit schooljaar:
  • 21/12: kerstmarkt

Initiatiefnemende mama’s zullen worden gecontacteerd en werkgroep zal zijn werk doen

 • Fuifje ouders in februari? Ander thema dan dit jaar
  • Paashazensprong zal op Paasmaandag plaatsvinden (22/04/19)
  • 23/06: schoolfeest
 • Varia
  • Hoe kinderen actualiteit meegeven? Ze willen eens iets anders dan Karrewiet kijken, via actua-spreekbeurten wordt actualiteit gevolgd en overgebracht aan de medeleerlingen. Leerkrachten wordt gevraagd hierover na te denken.
  • Wat met cadeautjes geven in de klas voor verjaardagen? In sommige klassen wordt gevraagd om voor een beperkt bedrag een cadeautje te kopen voor als iemand jarig is. Er wordt de vraag gesteld of dit wel ok is, is dit geen stimuleren van consumptie, het zijn veelal “prullen” die gemaakt werden door kinderen in ontwikkelingslanden. Zou hierover (naar volgend jaar toe) op een andere manier kunnen gedacht worden?
  • Middageten in de klas, kinderen kijken tv tijdens het eten van de boterhammen. Niet elke ouder vindt dit ok. We vragen om dit onder de leerkrachten te bespreken.
   Ook het eten van de boterhammen in de klas vinden wij als ouders geen goed idee, noch voor de kinderen, noch voor de leerkrachten.
  • Volgende vergaderingen:
   • 23/10 (Annika zorgt voor drinken)
   • 10/12
   • 13/02
   • 03/04
   • 23/05
Share this Post